مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تصویر مدیر
نام مدیر: داریوش یوسفی
 
سمت: مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 
شماره تماس: 9-34411126 -026 داخلی 310
 
آدرس پست الکترونیک: D.Yousefi@alborzagri.ir
 
 

مشخصات همکاران مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1

بهاره جعفری

کارشناس مسئول

ـ

(318) 34411126-9

B.Jafari@alborzagri.ir

2

سیف الدین کمالوند

رئیس اداره 

-

(314) 34411126-9

S.Kamalvand@alborzagri.ir
3محمد دهدار کارشناس مسئول - (337) 34411126-9 
 

شرح وظایف مدیریت بازرسی، ارزیابی وعملکرد و پاسخگویی به شکایات

الف) وظایف ارزیابی عملکرد:

1- همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان و ادارات وابسته

2- اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط به انضمام مستندات آن

3- جمع بندی فرمهای تکمیلشده و تحلیل آن

4- همکاری با کمیسیون تحول اداری سازمان جهت خود ارزیابی سازمان

5- ارزیابی عملکرد سازمان جهاد کشاورزی، ادارت کل، مدیریت‌ها و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در استان

6- نظارت بر اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سازمان جهاد کشاورزی و ادارت وابسته

7- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد سازمان از طرف وزارت جهاد کشاورزی و استانداری ارجاع می‌گردد

8- تهیه و تنظیم برنامههای بازرسی دوره‌ای و یا موردی از واحدهای شهرستانی و استانی برای مطابقت عملکرد و فعالیت‌های واحد مورد ارزیابی با قوانین و مقررات مربوطه، اهداف، برنامهها و دستورالعملهای اجرایی

9- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و نظم سیستم اداری

10- تهیه گزارشات بازرسی در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه, نه ماهه و سالانه برای اطلاع ریاست سازمان جهاد کشاورزی از عملکرد واحدهای زیر مجموعه

11- همکاری با سازمان بازرسی کل کشور شعبه

12- تهیه گزارشات تحلیلی از موضوعات ویژه و ارائه به ریاست سازمان جهاد کشاورزی

13- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسیهای آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به رئیس سازمان

14- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان و کارشناسان ارزیاب با همکاری واحد آموزش

15- تشکیل کمیته ارتقاء سلامت اداری

ب) وظائف پاسخگوئی به شکایات:

1- دریافت شکایات حضوری، مکتوب و تلفنی و ارباب رجوع از واحدها و کارکنان دستگاه

2- طبقه بندی شکایات از حیث اهمیت موضوع

3- بررسی و تحقیق پیرامون صحت موضوع شکایت و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی

4- پاسخگویی به شکایات، درخواست‌ها و مکاتبات مردمی که از نهاد ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری دریافت شده است

5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست سازمان جهاد کشاورزی

6- ارسال پاسخ به شاکیان و رونوشت آن به مرجع پیگیر

7- همکاری با سیستم سامد و پاسخگویی به شکایات در قالب آن سیستم

8- سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/10
تعداد بازدید:
1472
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal