اداره امور قراردادها و پیمانها
تصویر مدیر
نام رئیس اداره: داود قربانی
 
سمت: رئیس اداره امور قراردادها و پیمانها
 
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 
شماره تماس: 9-34411126 -026 داخلی 421
 
آدرس پست الکترونیک: D.Ghorbani@alborzagri.ir
 
  
  
شرح وظایف اداره امور قراردادها و پیمانها

1- بررسی کلیه مستندات دریافتی از واحدهای درخواست کننده خرید خدمت و یا خریدکالا و هماهنگی های لازم با واحدهای مربوطه جهت آغاز سیر اداری انجام معامله که منتج به عقد قرارداد/پیمان می گردد.

2- تهیه فراخوان خرید خدمت و یا خریدکالا و کلیه اقدامات مورد نیاز و سیر اداری طبق قانون برگزاری مناقصات.

3- حضور فعال در کلیه جلسات مربوط به کمیسیون مناقصه،کمیته فنی بازرگانی و هیئت انتخاب مشاور به عنوان دبیر جلسه و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز و سیر اداری طبق قانون برگزاری مناقصات.

4- انجام کلیه مراحل ثبت سامانه، تشکیل جلسات، صورت جلسات و مکاتبات مربوطه و سیر اداری طبق قانون برگزاری مناقصات.

5- اخذ تضمین انجام تعهدات از طرف قرارداد/پیمان جهت انعقاد قرارداد/پیمان براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی.

6- تهیه و تنظیم قرارداد/پیمان و شرح خدمات موردنیاز براساس شرایط معامله و قوانین و مقررات مربوطه و اخذ امضاء از طرفین قرارداد/پیمان.

7- تهیه نامه و ارسال نسخ قرارداد/پیمان منعقد شده به واحدهای ذیربط.

8- تهیه نامه و ارسال کلیه اسناد و مدارک حقوقی طرف قرارداد/پیمان به مدیریت امور مالی.

9- بایگانی و نگهداری کلیه مستندات معامله و سیر اداری انجام شده طبق قانون برگزاری مناقصات مربوط به قرارداد/پیمان منعقد شده.

10- تهیه گزارش های موردی و دوره ای جهت ارائه به مقامات مافوق و مراجع ذیصلاح. 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/07
تعداد بازدید:
2101
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal