مدیریت امور اداری
تصویر مدیر
نام مدیر: سید یوسف مقدسی اصل
 
سمت: مدیر امور اداری
 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زراعت
 
شماره تماس: 9-34411126 -026 داخلی 114    مستقیم:   34206713-026
 
آدرس پست الکترونیک: Y.Moghadasi@alborzagri.ir
 
  

مشخصات همکاران مدیریت امور اداری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1

 آزاده محمدی فر  کارشناس مسئول امور اداری  - (150)34411126-9  A.Mohamadifar@alborzagri.ir
 2 حسین نیک دهقان کارشناس امور استخدامی - (140)34411126-9
 3 آرزو صفرزاده مقدم کارشناس آمار نیروی انسانی - (123)34411126-9
 4 صمد محمودی  کارشناس امور بازنشستگان  -  (140)34411126-9

-
 
شرح وظایف مدیریت امور اداری

1- انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان با توجه به تشکیلات تفصیلی وزارت متبوع در چارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی نوسازی و تحول اداری.

2- بررسی، تهیه، تنظیم و اجرای قوانین، مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت متبوع و توسعه مدیریت و منابع انسانی در جهت انجام درست و صحیح برنامه ها و فرآیندهای کاری.

3- ارسال و اطلاع رسانی به موقع در ارائه دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به کلیه مدیران در سطح سازمان در ستاد و پرسنل تحت امر در مجموعه مدیریت در راستای آگاه سازی و شفاف سازی بخشنامه ها و مستندات اداری.

4- انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان شامل ترفیعات، تغییرات طرح، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال، مرخصی و... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

5- تهیه، تدوین، جمع آوری، بروز رسانی، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی در قالب نظام جامع اطلاعات نیروی انسانی برای ستاد وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

6- نظارت بر عملکرد کارکنان مدیریت و انجام اقدامات لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان و جمع بندی نتایج مربوط به ارائه گزارشهای مرتبط به مراجع ذیربط.

7- انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران.

8- هماهنگی و مشارکت مدیریت امور اداری با مدیریت های ذیربط( از جمله مدیریت امور مالی،گروه نوسازی و تحول اداری، مدیریت ارزیابی عملکرد، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی) در پیش بینی و برآورد بودجه پرسنلی از قبیل ( حقوق، اضافه کاری، ماموریت ها و دیون پرسنلی) و دفاع از آن در مراجع ذیربط.

9- نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان، ثبت و محاسبه مرخصی استفاده شده، تنظیم لیست کارکرد ماهانه بمنظور پرداخت حقوق، اضافه کار، ماموریت، ایاب و ذهاب در هر ماه و مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات.

10- شرکت در جلسات، کارگروه ها، کارگاه های آموزشی ملی و منطقه ای، استانی، کمیسیون های مختلف و کمیته های تخصصی و مرتبط با امور اداری و ارائه پیشنهادهای لازم من جمله کمیته سرمایه انسانی- دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، انتخاب و انتصاب مدیران).

11- انجام مکاتبات و نامه های وارده و صادره از طریق اتوماسیون اداری.

12- ارتباط مستمر با اداره کل امور اداری ستاد وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

13- راهنمایی و ارائه طریق به مدیران و همکاران در حوزه امور اداری و پرسنلی.

14- تهیه و تدوین گزارش عملکرد ماهیانه و سایر گزارش های تخصصی و کارشناسی برای ارائه به مقام مافوق.

15- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

16- بررسی و صدور احکام کارگزینی.

17- اقدام در مورد صدور تسویه حساب پرسنل انتقالی و مامور، متوفی، اخراجی، بازنشسته و صدور حکم خروج از خدمت. 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/29
تعداد بازدید:
1756
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal