آمار و اطلاعات کشوری
در این بخش آمار و اطلاعات کشوری در قالب آمارنامه های رسمی در دسترس می باشد. آمار نامه های یاد شده در سه جلد، شامل جلد اول (آمار محصولات زراعی)، جلد دوم(آمار آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی) و جلد سوم (آمار محصولات باغی) در سال های مختلف ارائه شده است.
 
جلد اول (آمار محصولات زراعی)
 
 
جلد دوم 
 (آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی)
- سال 1396جدید
 
جلد سوم (آمار محصولات باغی)
- سال 1387
- سال 1396 جدید
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/29
تعداد بازدید:
1613
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal