معاونت توسعه مدیریت و منابع
تصویر مدیر
 نام : عبدالرضا روشن نژاد
 
سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع
 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد باغبانی
 
شماره تلفن مستقیم: 34211300-026
 
شماره تماس: 9-34411126 -026 داخلی 230
 
آدرس پست الکترونیک: a.roshannejad@alborzagri.ir
 

مشخصات همکاران معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1

آرشام بهاری

مسئول دفتر


(216) 34411126-9

 
 
 

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت ومنابع

1- هماهنگی و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به بودجه جاری ، تملکی ، سازماندهی ، تشکیلات ، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام کار
2- هماهنگی و نظارت و راهبری تحول اداری و طرحهای بهبود مدیریت منابع در چارچوب قوانین مقررات مربوط
3- هماهنگی و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به ایثارگران ، امور پرسنلی ، بازنشستگی وظیفه بگیران ،آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی ، رفاه و تربیت بدنی کارکنان ، خدمات و کارپردازی ، پشتیبانی و سیستم گردش مکاتبات در سطح سازمان
4- ریاست کمیسیونهای معاملات ، مناقصه ، تحول اداری ، امور واگذاری ها ، کمیته طبقه بندی مشاغل ، تسهیلات بانکی ، اعتبارات جاری و تملکی و سایر وظایف مرتبط که بر حسب تشخیص ریاست سازمان تفویض میگردد.
5- مسئولیت در قبال اختیاراتی که از سوی ریاست سازمان در امور تشخیص ، تسجیل ، صدور حواله و انجام سایر وظایفی که در قوانین مالی و محاسباتی تصریح گردیده است .
6- تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت
7- مشارکت در تدوین لوایح ، دستور العمل و آیین نامه اجرائی
8- پیگیری تامین منابع اعتباری
9- انجام سایر وظایف و اختیارات محوله که بر اساس قوانین و مقررات و ارجاع موردی به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/12
تعداد بازدید:
3324
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal