مرکز جهاد کشاورزی آسارا
تصویر مدیر
 
نام رئیس مرکز: مسعود علائی پور
 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زراعت
 
شماره تماس: 026-35270312
 
شماره دورنگار: 35270375 -026
 
آدرس پست الکترونیک: 
    

آدرس مرکز جهاد کشاورزی آسارا:
شهرستان کرج، کیلومتر 40 جاده کرج - چالوس، شهر آسارا، مرکز جهاد کشاورزی آسارا. کد پستی: 3155144177
 
تلفن: 35270312-026
 
دورنگار: 35270375 -026
 
محل بر روی نقشه گوگل
محل مرکز جهاد کشاورزی بر روی نقشه گوگل
 
 
 

مشخصات همکاران مرکز جهاد کشاورزی آسارا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1روح اله زارع پورمروج کشاورزی026-3527031214 
2حسین سروش پویا مروج کشاورزی 026-3527031212 
3مهدی کاظمی کاخکی مروج کشاورزی 026-3527031214 
 
شرح وظایف مرکز جهاد کشاورزی آسارا 

1- جمع آوری آمار و اطلاعات ، تدوین شناسنامه و سایر موارد مورد نیاز بانک اطلاعات کشاورزی از کلیه استعدادها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل کشاورزی در حوزه تحت پوشش

2- بررسی توانمندیها ، ظرفیتها ، تنگناهای تولیدی ، مسایل و مشکلات بخش کشاورزی و توسعه روستایی در حوزه عمل و ارایه پیشنهاد

3- نظارت مستمر بر پروژه های مصوب حوزه تحت پوشش و ارایه گزارش به مراجع ذی ربط

4- ارایه خدمات مشاوره فنی ، آموزشی و ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی واحدهای سازمانی ذی ربط

5- صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به منظور افزایش ارزش افزوده

6- برقراری ارباط مستمر و مؤثر با کشاورزان از طریق سازماندهی بهره برداران ، نخبگان ، مددکاران ترویجی و گروههای اجتماعی و اقتصاد

7- زمینه سازی برای ایجاد مزارع نمایشی ، آزمایشی (تحقیقی ترویجی ، تحقیقی تطبیقی) و پژوهشهای میدانی و کاربردی با مشارکت بهره برداران

8- زمینه سازی و همکاری در جهت شکل گیری و گسترش نهادها و تشکلهای غیردولتی ، واگذاری امور به آنان و حمایت از آنها

9- بررسی و اصلاح نظام های بهره برداری و متشکل کردن بهره برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
2314
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal